Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vào mùa cạn, ở đồng bằng sông Cửu Long nước triều xâm nhập s

Vào mùa cạn, ở đồng bằng sông Cửu Long nước triều xâm nhập s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vào mùa cạn, ở đồng bằng sông Cửu Long nước triều xâm nhập sâu, nhiễm mặn lớn là do:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn