Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vào mùa mưa lượng nước mưa tăng nhanh khiến mực nước sô

Vào mùa mưa lượng nước mưa tăng nhanh khiến mực nước sô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vào mùa mưa, lượng nước mưa tăng nhanh khiến mực nước sông ngòi dâng cao . Sông trở nên chảy xiết ,tăng cường phá hủy các lớp đất đá ở thượng lưu . Con sông mang nặng phù sa đưa về bồi đắp cho các cánh đồng ở hạ lưu . Trong tình huống này, có sự tác động lẫn nhau của các thành phần nào trong lớp vỏ địa lí ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xác định các từ khóa: mưa, sông ngòi, đất đá, phù sa => từ đó chỉ ra được các quyển thành phần và mối liên hệ của chúng.

Giải chi tiết:

- Vào mùa mưa -> mưa là hiện tượng thời tiết liên quan đến khí hậu -> thuộc khí quyển.

- Mưa lớn -> làm tăng mực nước sông ngòi -> tác động đến thủy quyển.

- Nước sông chảy xiết làm phá hủy đất đá -> tác động đến thạch quyển.

- Sông vận chuyển phù sa bồi đắp nên các đồng bằng màu mỡ -> thổ nhưỡng quyển.

=> Như vậy trong tình huống này, có sự tác động lẫn nhau của các quyển: khí quyển, thủy quyển, thạch quyển, thổ nhưỡng quyển.

Chọn D

Ý kiến của bạn