Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật AB đặt vuông góc trục chính thấu kính hội tụ cách t

Vật AB đặt vuông góc trục chính thấu kính hội tụ cách t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật AB đặt vuông góc trục chính thấu kính hội tụ, cách thấu kính (20cm.) Thấu kính có tiêu cự (10cm.) Khoảng cách từ ảnh đến vật là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng công thức thấu kính: (dfrac{1}{f} = dfrac{1}{d} + dfrac{1}{{d'}})

Giải chi tiết:

Ta có (dfrac{1}{f} = dfrac{1}{d} + dfrac{1}{{d'}})

( Leftrightarrow dfrac{1}{{10}} = dfrac{1}{{20}} + dfrac{1}{{d'}} Rightarrow d' = 20cm)

Chọn B.

Ý kiến của bạn