Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát  

Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát e chuyển từ vật này sang vật khác

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn