Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

vật có khối lượng  dao động điều hoà có đồ thị động năng như

vật có khối lượng  dao động điều hoà có đồ thị động năng như

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

vật có khối lượng  dao động điều hoà có đồ thị động năng như hình vẽ. Tại thời điểm t = 0  vật đang chuyển động theo chiều dương, lấy pi ^{2}approx 10. Phương trình dao động của vật là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án là C.

tại 

 mà 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn