Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos 2pi t

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos 2pi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật dao động điều hòa theo phương trình (x = Acos left( {2pi t - dfrac{pi }{3}} right){mkern 1mu} {mkern 1mu} cm). Thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều âm lần thứ (2) là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chu kì dao động: (T = dfrac{{2pi }}{omega })


Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức (Delta t = dfrac{{Delta varphi }}{omega })

Giải chi tiết:

Chu kì dao động của vật là: (T = dfrac{{2pi }}{omega } = dfrac{{2pi }}{{2pi }} = 1,,left( s right))

Nhận xét: Trong 1 chu kì, vật đi qua VTCB theo chiều âm 1 lần

Từ VTLG, ta thấy thời điểm đầu tiên vật đi qua VTCB theo chiều âm, góc quét được là (dfrac{{5pi }}{6}.)

Thời điểm vật qua VTCB theo chiều âm lần đầu tiên là:

(Delta t = dfrac{{Delta varphi }}{omega } = dfrac{{dfrac{{5pi }}{6}}}{{2pi }} = dfrac{5}{{12}},,left( s right))

Thời điểm vật đi qua VTCB theo chiều âm lần thứ 2 là:

(t = T + Delta t = 1 + dfrac{5}{{12}} approx 1,42,,left( s right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn