Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos pi t

Vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos pi t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật dao động điều hòa theo phương trình (x = Acos left( {pi t - dfrac{pi }{6}} right){mkern 1mu} {mkern 1mu} cm). Thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng vòng tròn lượng giác và công thức (Delta t = dfrac{{Delta varphi }}{omega })

Giải chi tiết:

Nhận xét: Trong 1 chu kì, vật đi qua VTCB 2 lần, góc quét giữa hai lần liên tiếp là (pi .)

Từ VTLG, ta thấy thời điểm đầu tiên vật đi qua VTCB, góc quét được là (dfrac{{2pi }}{3}) → pha của vật tại VTCB:

(varphi  = dfrac{{2pi }}{3} + kpi {mkern 1mu} {mkern 1mu} left( {k in N} right))

Áp dụng mối liên hệ giữa góc (varphi ) và thời điểm t, ta có thời điểm vật đi qua VTCB:

(t = dfrac{varphi }{omega } = dfrac{{dfrac{{2pi }}{3} + kpi }}{pi } = dfrac{2}{3} + k{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( s right){mkern 1mu} {mkern 1mu} left( {k in N} right))

Chọn C.

Ý kiến của bạn