Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(10πt + π/3)

Vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(10πt + π/3)

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(10πt + π/3) cm. Vào lúc t = 0,5s thì vật có li độ và vận tốc là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

Biểu thức vận tốc v = 40πcos(10πt + 5π/6) cm/s

Thay t = 0,5s vào phương trình của x và v ta được: x =  - 2cm, v = 20(sqrt 3 )π  cm/s

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn