Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 8cos(πt + π/6)cm

Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 8cos(πt + π/6)cm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 8cos(πt + π/6)cm. Pha ban đầu của dao động là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn