Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật nào sau đây có thể coi như là gương phẳng Giấy bóng

Vật nào sau đây có thể coi như là gương phẳng Giấy bóng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật nào sau đây có thể coi như là gương phẳng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Gương phẳng là gương có bề mặt phản xạ là một phần của mặt phẳng có tác dụng phản chiếu ánh sáng truyền tới.

Giải chi tiết:

Một tấm kim loại phẳng được đánh bóng được coi là gương phẳng.

Chọn C.

Ý kiến của bạn