Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật như thế nào là vật cách điện?

Vật như thế nào là vật cách điện?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật như thế nào là vật cách điện?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Ý kiến của bạn