Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật phản xạ ấm tốt là vật có bề mặt Cứng và nhẵn Phẳng

Vật phản xạ ấm tốt là vật có bề mặt Cứng và nhẵn Phẳng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật phản xạ ấm tốt là vật có bề mặt:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Các vật mềm, có bề mặt gồ ghề phản xạ âm kém. Các vật cứng, có bề mặt nhẵn, phản xạ âm tốt (hấp thụ âm kém).

Giải chi tiết:

Vật phản xạ âm tốt là vật có bề mặt cứng và nhẵn.

Chọn A.

Ý kiến của bạn