Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật rắn có hình dạng xác định và các hạt phân tử cấu tạ

Vật rắn có hình dạng xác định và các hạt phân tử cấu tạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật rắn có hình dạng xác định và các hạt phân tử cấu tạo nên vật rắn:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết tính chất chuyển động không ngừng của nguyên tử, phân tử

Giải chi tiết:

Các hạt phân tử cấu tạo nên vật rắn chuyển động quanh 1 vị trí xác định

Chọn D.

Ý kiến của bạn