Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính h

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có độ tụ D = + 5 (đp) và cách thấu kính một khoảng 10 (cm). Ảnh A’B’ của AB qua thấu kính là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn