Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Về hệ sinh thái, có mấy phát biểu sau đây là đúng? (1). Hệ

Về hệ sinh thái, có mấy phát biểu sau đây là đúng? (1). Hệ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Về hệ sinh thái, có mấy phát biểu sau đây là đúng?

(1). Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng sinh học cao hơn so với hệ sinh thái tự nhiên.

(2). Một hệ nhân tạo vẫn được gọi là hệ sinh thái nếu thiếu thành phần các loài động vật.

(3). Hệ sinh thái tự nhiên là một hệ mở, tự điều chỉnh.

(4). Dựa vào nguồn gốc để phân loại ta có hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh nhân tạo.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1 Sai , để đảm bảo cho năng suất sinh học cao hệ sinh thái nhân tạo thường ít  loài trong một chuỗi thức ăn => kém đa dạng

2 Đúng , chỉ cần sinh vật sản xuất và sinh vật phân giải là có thể tạo thành một chuỗi thức ăn

3 Đúng , hệ sinh thái tự nhiên có khả năng tự điều chỉnh

4 Đúng

Đáp án A 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn