Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Về mặt cấu trúc thành phần hữu sinh của một hệ sinh thá

Về mặt cấu trúc thành phần hữu sinh của một hệ sinh thá

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Về mặt cấu trúc, thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái gồm:

(1) Sinh vật phân giải

(2) Động vật ăn thực vật (ăn cỏ)

(3) Động vật ăn động vật (ăn thịt)

(4) Sinh vật sản xuất

Sơ đồ biểu diễn sai trình tự dòng năng lượng trong một hệ sinh thái là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Về mặt cấu trúc, thành phần hữu sinh của một hệ sinh thái gồm (4) Sinh vật sản xuất → (2) Động vật ăn thực vật (ăn cỏ) → (3) Động vật ăn động vật (ăn thịt) → (1) Sinh vật phân giải

Chọn D

Ý kiến của bạn