Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vẽ Oy là tia đối của tia OxOt là tia phân giác của góc

Vẽ Oy là tia đối của tia OxOt là tia phân giác của góc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vẽ (Oy) là tia đối của tia (Ox,,,Ot) là tia phân giác của góc (mOn). Tính số đo góc (yOt).


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng lý thuyết hai tia đối nhau, định nghĩa tia phân giác của một góc.

Giải chi tiết:

Vì (Ot) là tia phân giác của góc (mOn) nên ta có:

+ (angle mOt = angle nOt)( = dfrac{{angle mOn}}{2} = dfrac{{{{60}^0}}}{2})( = {30^0}).

+ Tia (Ot) nằm giữa hai tia (Om) và (On).

Ta có:

+ Tia (Ot) nằm giữa hai tia (Om) và (On) nên hai tia (Ot) và (On) nằm trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia (Om).

+ Tia (Om) nằm giữa hai tia (Ox) và (On) nên hai tia (Ox) và (On) nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia (Om).

( Rightarrow ) Hai tia (Ox) và (Ot) nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau có bờ chứa tia (Om).

( Rightarrow ) Tia (Om) nằm giữa hai tia (Ox) và (Ot). Khi đó, ta có:

(begin{array}{l}angle xOm + angle mOt = angle xOt\angle xOt = {60^0} + {30^0}\angle xOt = {90^0}end{array})

Vì (Ox) và (Oy) là hai tia đối nhau nên (angle xOt) và (angle yOt) là hai góc kề bù.

(begin{array}{l}angle xOt + angle yOt = {180^0}\angle yOt = {180^0} - angle xOt\angle yOt = {180^0} - {90^0}\angle yOt = {90^0}end{array})

Vậy (angle yOt = {90^0}).

Chọn D.

Ý kiến của bạn