Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vết thương chảy máu động mạch ở tay chân cần làm Dùng n

Vết thương chảy máu động mạch ở tay chân cần làm Dùng n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vết thương chảy máu động mạch ở tay, chân cần làm:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vết thương chảy máu động mạch ở tay, chân cần dùng dây garô rồi mới băng bó.

Chọn C

Ý kiến của bạn