Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vị chua của trái cây là do axit hữu cơ trong đó gây nên. Tro

Vị chua của trái cây là do axit hữu cơ trong đó gây nên. Tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vị chua của trái cây là do axit hữu cơ trong đó gây nên. Trong quả nho có chứa axit 2,3-dihidrobutandioic (axit tatric). Công thức phân tử của axit này là ?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Axit là HOOC – CHOH – CHOH – COOH : C4H6O6

=> B

( * ) Xem thêm: andehit xeton - axit cacboxylic, Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn