Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vị đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam là

Vị đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vị đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam là ai?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Liên hệ.

Giải chi tiết:

Vị đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam là Võ Nguyên Giáp.

Chọn: C

Ý kiến của bạn