Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Ví dụ nào sau đây nói lên tính thoái hóa của mã di truyền.

Ví dụ nào sau đây nói lên tính thoái hóa của mã di truyền.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Ví dụ nào sau đây nói lên tính thoái hóa của mã di truyền.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Tính thoái hóa này hiện tượng 1 aa có thể được  mã hóa bởi nhiều bộ ba

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn