Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vi khuẩn và tảo trong địa y có mối quan hệ Cạnh tranh K

Vi khuẩn và tảo trong địa y có mối quan hệ Cạnh tranh K

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vi khuẩn và tảo trong địa y có mối quan hệ:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Vi khuẩn và tảo trong địa y có mối quan hệ cộng sinh, cả 2 loài đều có lợi, mối quan hệ này chặt chẽ.

Chọn C

Ý kiến của bạn