Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao Ấn Độ và miền bắc Việt Nam có cùng vĩ độ nhưng v

Vì sao Ấn Độ và miền bắc Việt Nam có cùng vĩ độ nhưng v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao Ấn Độ và miền bắc Việt Nam có cùng vĩ độ nhưng vào mùa đông ở Ấn Độ ấm hơn miền bắc Việt Nam?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 10 – Đặc điểm tự nhiên khu vực Nam Á

Giải chi tiết:

* Ấn Độ và miền bắc Việt Nam có cùng vĩ độ nhưng vào mùa đông ở Ấn Độ ấm hơn miền bắc Việt Nam vì: sườn bắc chắn gió mùa đông bắc nên vùng phía nam dãy Himalaya (Ấn Độ) không quá lạnh như những nơi cùng vĩ độ ở miền bắc Việt Nam.

Ý kiến của bạn