Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao chuỗi thức ăn thường ít mắt xích?

Vì sao chuỗi thức ăn thường ít mắt xích?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao chuỗi thức ăn thường ít mắt xích?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vì sự sự thất thoát  năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất lớn => chuỗi thức ăn rất ngắn

Đáp án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn