Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao cốt của các trụ bê tông lại làm bằng thép mà khô

Vì sao cốt của các trụ bê tông lại làm bằng thép mà khô

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao cốt của các trụ bê tông lại làm bằng thép mà không làm cốt trụ bê tông bằng các kim loại khác?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chất rắn nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi


Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau

Giải chi tiết:

Khi nhiệt độ thay đổi, trụ bê tông và cốt trụ nở ra hoặc co lại. Thép và bê tông có sự nở vì nhiệt như nhau, nên khi nhiệt độ thay đổi, trụ bê tông và cốt trụ nở ra (hoặc co lại) như nhau, làm trụ không bị nứt

Chọn D.

Ý kiến của bạn