Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đượ

Vì sao cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đượ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao cuộc Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII được coi là cuộc "Đại cách mạng"?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học trong bài Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII để giải thích.

Giải chi tiết:

Cách mạng tư sản Pháp được coi là cuộc đại cách mạng vì:

- Có sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân mà trước tiên là nông dân. Đây chính là lực lượng quyết định thúc đẩy cách mạng phát triển đi lên …

- Cách mạng đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, đưa Lu-i XVI lên máy chém, thiết lập nền cộng hòa với bản Tuyên ngôn nhân quyền và Dân quyền nổi tiếng.

- Cách mạng đã thực hiện những biện pháp kiên quyết để trừng trị bọn phản cách mạng và giải quyết những yêu cầu của nhân dân. VD: chia ruộng đất cho dân; luật giá tối đa…

- Cách mạng lật đổ chế độ phong kiến, đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, mở đường cho CNTB phát triển …

- Có tác động ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều nước trên thé giới, làm lung lay tận gốc rễ chế độ phong kiến ở Châu Âu. Cách mạng được ví như "cái chổi khổng lồ" quét sạch mọi rác rưởi của chế độ phong kiến Châu Âu

Ý kiến của bạn