Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao hệ động vật và thực vật ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ c

Vì sao hệ động vật và thực vật ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao hệ động vật và thực vật ở châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ có một số loài cơ bản giống nhau nhưng cũng có một số loài đặc trưng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án đúng là A

Đại lục Á Âu và Bắc Mỹ mới tách nhau (từ kỷ Đệ tứ) nên những loài giống nhau xuất hiện trước đó và những loài khác nhau xuất hiện sau.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn