Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Vì sao hệ động vật và thực vật ở châu

Vì sao hệ động vật và thực vật ở châu

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao hệ động vật và thực vật ở châu Âu, châu Á và Bắc Mĩ có một số loài cơ bản giống nhau nhưng cũng có một số loài đặc trưng?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đán án D 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn