Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa Việt Nam với Ph

Vì sao Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa Việt Nam với Ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa Việt Nam với Pháp (6-3-1946) được coi là một văn bản mang tính pháp lý quốc tế?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào nội dung của Hiệp định và thành phần tham gia kí kết Hiệp định để giải thích.

Giải chi tiết:

- Chiều ngày 6/3/1946, tại Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kí với G. Xanhtơni – đại diện Chính phủ Pháp – bản Hiệp định Sơ bộ. → Như vậy, đây là văn bản mang tính pháp lí quốc tế vì được kí kết giữa đại diện của hai chính phủ.

- Theo nội dung Hiệp định Sơ bộ, Chính phủ Pháp công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ, nghị viện riêng, quân đội riêng, tài chính riêng và là thành viên của Liên bang Đông Dương, nằm trong khối Liên hiệp Pháp → Tức là Chính phủ Pháp đã công nhận quyền tự do của Việt Nam – 1 trong 4 quyền dân tộc cơ bản. Việt Nam đã được công nhận là thống nhất từ Bắc đến Nam chứ không còn bị phân chia thành 3 kì trong 5 kì Đông Dương thuộc Pháp như trước.

Do đó, Hiệp định Sơ bộ được kí kết giữa Việt Nam với Pháp (6-3-1946) được coi là một văn bản mang tính pháp lý quốc tế.

Chọn B.

Ý kiến của bạn