Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng

Vì sao hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao hội nghị trung ương Đảng lần thứ 8 có tầm quan trọng đặc biệt đối với cách mạng tháng Tám 1945


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn