Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao khi trời mưa giun đất thường chui lên mặt đất

Vì sao khi trời mưa giun đất thường chui lên mặt đất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao khi trời mưa giun đất thường chui lên mặt đất?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Giun đất hô hấp qua da.

Khi trời mưa đất ngập nước →  giun không hô hấp được → chúng phải chui lên mặt đất để hô hấp

Ý kiến của bạn