Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao khi trồng cây người ta lại thường xuyên xới đất

Vì sao khi trồng cây người ta lại thường xuyên xới đất

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao khi trồng cây người ta lại thường xuyên xới đất ở gốc cây ?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Khi trồng cây người ta lại thường xuyên xới đất ở gốc cây để tạo độ thoáng giúp rễ cây hô hấp tốt.

Chọn D

Ý kiến của bạn