Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Vì sao lại gọi là chiến tranh thế giới?

Vì sao lại gọi là chiến tranh thế giới?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao lại gọi là chiến tranh thế giới?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Chiến tranh thế giới là cuộc xung đột quân sự diễn ra trên quy mô lớn có sự tham gia của nhiều quốc gia trên thế giới. Xét chiến tranh thế giới thứ nhất, đây là một cuộc chiến tranh quyết liệt, quy mô to lớn, cuộc chiến tranh có chiến trường chính bao trùm khắp châu Âu và ảnh hưởng ra toàn thế giới, lôi kéo tất cả các cường quốc châu Âu và Bắc Mỹ vào vòng chiến với số người chết trên 20 triệu người với sức tàn phá và ảnh hưởng về vật chất tinh thần cho nhân loại rất sâu sắc và lâu dài. 

Chọn: C

Ý kiến của bạn