Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao mặc áo vào bạn nhỏ cảm thấy ấm áp G

Vì sao mặc áo vào bạn nhỏ cảm thấy ấm áp G

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao mặc áo vào bạn nhỏ cảm thấy ấm áp?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và phân tích

Giải chi tiết:

Vì bạn nhỏ như cảm thấy có vòng tay ba mạnh mẽvà yêu thương..... dựa vào lồng ngực ấm áp của ba..

Ý kiến của bạn