Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao Ngựa Trắng thấy mình “bay như Đại Bàng Vì đã dũn

Vì sao Ngựa Trắng thấy mình “bay như Đại Bàng Vì đã dũn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao Ngựa Trắng thấy mình “bay như Đại Bàng”?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

căn cứ bài đọc hiểu, đọc và phân tích

Giải chi tiết:

Vì đã dũng cảm, nỗ lực phi nước đại

Ý kiến của bạn