Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao Nhật Bản thoát ra khỏi sự xâm lược của tư bản ph

Vì sao Nhật Bản thoát ra khỏi sự xâm lược của tư bản ph

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao Nhật Bản thoát ra khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào cuộc cải cách tiến bộ và toàn diện mà Nhật Bản thực hiện năm 1869 để giải thích.

Giải chi tiết:

Nhật Bản thoát ra khỏi sự xâm lược của tư bản phương Tây vì Nhật Bản đã tiến hành cải cách tiến bộ về kinh tế, chính trị - xã hội, quân sự, giáo dục. Nhờ đó, Nhật Bản đã tạo nên được sức mạnh không chỉ về kinh tế mà còn trên nhiều mặt khác và thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa, phát triển lên thành một nước tư bản công nghiệp.

Chọn C

Ý kiến của bạn