Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao những năm 50 của thế kỉ XX tình hình Đông Nam Á

Vì sao những năm 50 của thế kỉ XX tình hình Đông Nam Á

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á ngày càng trở nên căng thẳng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Giải thích.

Giải chi tiết:

Những năm 50 của thế kỉ XX, tình hình Đông Nam Á ngày càng trở nên căng thẳng vì Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu. Trong đó, 2 trong 3 mục tiêu của chiến lược này đều có tác động trực tiếp đến Đông Nam Á.

- Ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới xóa bỏ chủ nghĩa xã hội trên thế giới

- Đàn áp phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.

=> Ở Đông Nam Á, Mĩ gây nên cuộc chiến tranh Việt Nam (1954 – 1975); Mĩ xây dựng căn cứ quân sự ở Thái Lan, Philippin khiến cho các nước ASEAN mâu thuẫn với 3 nước Đông Dương.

Chọn: B

Ý kiến của bạn