Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao nói các nước Anh Pháp Mĩ phải chịu một phần trác

Vì sao nói các nước Anh Pháp Mĩ phải chịu một phần trác

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao nói các nước Anh, Pháp, Mĩ phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945)?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dựa vào kiến thức đã học trong bài Chiến tranh thế giới thứ hai để giải thích lí do các nước Anh, Pháp, Mĩ phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945).

Giải chi tiết:

- Mỹ là nước giàu mạnh  nhất, nhưng lại theo chủ nghĩa biệt lập ở Tây bán cầu, không tham gia Hội quốc liên, chủ trương không can thiệp vào những sự kiện ngoài châu Mỹ => Gián tiếp tiếp tay cho chủ nghĩa phát xít hoành hành và chuẩn bị gây chiến.

- Anh và Pháp vừa lo sợ sự bành trướng của phe phát xít, vừa thù ghét chủ nghĩa cộng sản nên chủ trương không liên minh với Liên Xô.... => Muốn làm suy yếu Liên Xô và các nước phát xít để giữ nguyên hiện trạng của trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Anh, Pháp thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít để đổi lấy hoà bình, đẩy chủ nghĩa phát xít hướng mũi nhọn chiến tranh vào Lên Xô.

- Tháng 9/1938, hội nghị Muy-ních bàn về quan hệ giữa nước Đức phát xít và Tiệp Khắc, nhưng Tiệp Khắc và Liên Xô lại không được mời tham dự.

- Tại hội nghị Muy-ních, Anh và Pháp đã bán rẻ đồng minh của mình bằng cách kí kết hiệp ước trao vùng Xuy-đét của Tiệp Khắc cho Đức để đổi lấy sự cam kết của Hít-le về việc chấm dứt mọi cuộc thôn tính các nước châu Âu.

=> Trước những hành động xâm lược của chủ nghĩa phát xít, các nước Mỹ, Anh, Pháp đã không hợp tác với Liên Xô để chống lại chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, mà còn có hành động dọn đường, tiếp tay cho các nước phát xít. Những việc làm đó vô hình chung đã góp phần vào việc thúc đẩy các nước phát xít gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945).

Ý kiến của bạn