Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao phía đông của khu vực Nam Á có lượng mưa lớn Có

Vì sao phía đông của khu vực Nam Á có lượng mưa lớn Có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao phía đông của khu vực Nam Á có lượng mưa lớn?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK địa lí 8 cơ bản trang 34.

Giải chi tiết:

Mùa hạ từ tháng 4 đến tháng 9 có gió đông nam từ biển thổi vào mang theo lượng hơi ẩm lớn gây mưa cho khu vực phía đông của Nam Á.

Chọn D.

Ý kiến của bạn