Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao sau khi bón phân cây sẽ khó hấp thụ nước Vì áp s

Vì sao sau khi bón phân cây sẽ khó hấp thụ nước Vì áp s

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Sau khi bón phân, cây sẽ khó hấp thụ nước vì áp suất thẩm thấu của đất tăng.

Chọn D

Ý kiến của bạn