Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao tác giả lại gọi hoa phượng là hoa học trò

Vì sao tác giả lại gọi hoa phượng là hoa học trò

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao tác giả lại gọi hoa phượng là hoa học trò.


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

phân tích

Giải chi tiết:

- Vì hoa phượng gắn với kỉ niệm buồn vui tuổi học trò.

Ý kiến của bạn