Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao thầy Chu Văn An trả lại mũ áo triều đình từ quan

Vì sao thầy Chu Văn An trả lại mũ áo triều đình từ quan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao thầy Chu Văn An trả lại mũ áo triều đình, từ quan về làng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, tìm ý.

Giải chi tiết:

Vì nhiều lần thầy can ngăn nhà vua nhưng vua không nghe.

Chọn C.

Ý kiến của bạn