Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ h

Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ h

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần thứ hai ở Việt Nam


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

-         Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước thắng trận đã họp để phân chia lại thế giới.

-         Nước Pháp bị thiệt hại nặng nề nhất:

+ Hơn 1,4 triệu người chết.

+ Thiệt hại vật chất lên đến gần 200 tỉ phrăng.

ð Để bù đắp những thiệt hại của chiến tranh, thực dân Pháp đã thực hiện Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919 – 1929).

Chọn đáp án: B

Ý kiến của bạn