Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư b

Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao trong quá trình khai thác thuộc địa lần thứ hai, tư bản Pháp hạn chế phát triển công nghiệp nặng ở Việt Nam?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

(Sgk trang 78)

Với chính sách khai thác thuộc địa của Pháp, kinh tế Việt Nam có sự chuyển biến nhưng vấn trong tình trạng mất cân đối. Sự chuyển biến ít nhiều về kinh tế chỉ có tính chất cục bộ ở  một số vùng, còn lại phổ biến vẫn trong tình trạng lạc hâu, nghèo nàn. Kinh tế Đông Dương  vẫn bi cột chặt vào nền kinh tế Pháp và Đông Dương vẫn là thị trường độc chiếm của Pháp.

ð Pháp hạn chế công nghiệp nặng ở Việt Nam nhằm cột chặt nền kinh tế Việt Nam lệ thuộc vào nền kinh tế Pháp và biến Việt Nam thành thị trường tiêu thụ hàng hóa do nền công nghiệp Pháp sản xuất.

Chọn đáp án: D

Ý kiến của bạn