Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vì sao ý kiến của Cô-péc-ních lại bị coi là tà thuyết

Vì sao ý kiến của Cô-péc-ních lại bị coi là tà thuyết

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao ý kiến của Cô-péc-ních lại bị coi là tà thuyết?


Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Căn cứ nội dung bài đọc hiểu, đọc và tìm ý.

Giải chi tiết:

Ý kiến của Cô-péc-ních lại bị coi là tà thuyết vì nó ngược với quan điểm của thời đó và bị coi là ngược với lời phán bảo của chúa trời.

Ý kiến của bạn