Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vị thế của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ

Vị thế của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vị thế của nền kinh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giới thứ hai như thế nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 9, trang 33.

Giải chi tiết:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Mĩ vươn lên đứng đầu trong giới tư bản chủ nghĩa.

Chọn A

Ý kiến của bạn