Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản nào của thiên nhiê

Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản nào của thiên nhiê

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vị trí địa lí đã quy định đặc điểm cơ bản nào của thiên nhiên nước ta :


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn