Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vị trí địa lí quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên

Vị trí địa lí quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vị trí địa lí quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Kiến thức bài 2 – Ý nghĩa vị trí địa lí (trang 16 sgk Địa 12)

Giải chi tiết:

Vị trí địa lí quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa.

- Nước ta nằm hoàn toàn trong vùng nhiệt đới ở bán cầu Bắc nên có nền nhiệt cao quanh năm.

- Vị trí nằm trong khu vực gió mùa châu Á điển hình nhất trên thế giới, trong năm có 2 mùa gió.

- Vị trí tiếp giáp biển Đông rộng lớn đem lại nguồn nhiệt, ẩm dồi dào.

Ý kiến của bạn