Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam tuyên b

Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam tuyên b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam tuyên bố thoái vị vào ngày 30 - 8 - 1945 là ai?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

SGK Lịch sử 12, trang 117.

Giải chi tiết:

Vị vua cuối cùng của chế độ phong kiến Việt Nam tuyên bố thoái vị vào ngày 30 - 8 - 1945 là Bảo Đại.

Chọn: A

Ý kiến của bạn