Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Việc các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây

Việc các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Việc các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) làm cho tình hình châu Âu:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Suy luận,

Giải chi tiết:

Việc các nước Tây Âu tham gia khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ đứng đầu và ráo riết chạy đua vũ trang, tăng cường ngân sách quân sự cùng các căn cứ quân sự để chống lại Liên Xô và các nước XHCN ở Đông Âu đã làm cho tình hình châu Âu trở nên căng thẳng.

Chọn: C

Ý kiến của bạn